Lentus จัดทำวิดีโอแสดงระบบผ่านประตูท่าเรืออัตโนมัติให้ Verily Vision

Verily Vision เป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมสัญชาติไทย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการบูรณาการระบบการทำงานสู่กระบวนการดิจิทัล โดยเน้นให้ความสำคัญไปที่การยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ และเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการปรับใช้เทคโลยีที่ทันสมัยต่างๆ อาทิ ระบบ AI, Computer Vision, เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และนวัตกรรมดิจิจทัลอื่นๆ อีกมากมาย

โดยหนึ่งในกลุ่มลูกค้ารายแรกของเทคโนโลยีระบบผ่านประตูท่าเรืออัตโนมัติของ Verily Vision คือ ท่าเรือเอกชนชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นนำของไทย อย่าง Sahathai Terminals ซึ่งกำลังขยายกิจการด้วยปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการจัดการสูงขึ้นตามไปด้วย อันเนื่องมาจากระยะเวลาการทำงานและต้นทุนด้านการปฏิบัติการที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาปรับใช้งานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับ Sahathai เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขัน รวมทั้งประสิทธิผลจากการดำเนินงานขององค์กร

โซลูชันดิจิทัลของ Verily Vision ออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดับความรวดเร็วในกระบวนการผ่านประตูเข้าและออกท่าเรือของรถบรรทุก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการอ่านอักขระด้วยแสง (OCR) ในการสแกนและเก็บบันทึกข้อมูล แทนการอ่านและจดบันทึกลงกระดาษโดยพนักงาน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการเปิดตัวโซลูชันดิจิทัลใหม่ของ Sahathai ทาง Verily Vision จึงขอให้ Lentus สร้างสรรค์วิดีโอ ​เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของระบบผ่านประตูอัตโนมัติดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสื่อการตลาดให้กับ Verily Vision ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือรายอื่นๆ แล้ว ยังใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานและประโยชน์ของระบบการทำงานแบบใหม่อีกด้วย


, , , ,
Contact

Get Connected.

Ready to give your brand the attention it deserves? Let’s talk.

Our address

Mahatun Plaza Building, 11th Floor,
888/118 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan,
Bangkok, 10330 Thailand

  • +66 2026 3262
  • +66 2650 8696
  • info@lentus.com

    Contact